Saturday, July 2, 2011

Alab


Damhin mo ang aking puso,
nagpupuyos, lumalaban .
Hindi magpapagupo,
maging sa kabuktutan .

Nasa akin ang biyaya,
ang karunungan ng Diyos.
Lahat ay makakaya,
kahit ‘yong pagpupuyos.

Mapangwasak na persona,
opinyong mistulang lasing.
Hindi masasawata,
nawa’y diwa’y magising.

Patuloy na mag-aalab,
ang apoy sa aking puso.
Dila mo’y di tatalab,
budhi mo’y mapapaso.

©Phoenix Montoya @ June 29, 2011
 'My first attempt and probably the last. Here's the translation.'